HOME / Nhượng quyền

Hợp đồng nhượng quyền cửa hàng mẫu

CÔNG TY TNHH NHƯỢNG QUYỀN QUỐC GIA Số: …. /20…./HĐVBK-NQQG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày...

Xem chi tiết

Danh sách khách hàng mới

Cửa hàng Vịt Bắc Kinh tại Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, do Anh NGUYỄN QUỐC LẬP sinh năm 1972 làm chủ. Dự kiến khai trương trong tháng 10. Cửa...

Xem chi tiết

Hợp đồng Vịt Bắc Kinh

Hợp đồng Vịt Bắc Kinh

CÔNG TY TNHH NHƯỢNG QUYỀN QUỐC GIA Số: …. /20…./HĐVBK-NQQG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội,...

Xem chi tiết

Làm giàu cùng Vịt Bắc Kinh

Làm giàu cùng Vịt Bắc Kinh

ĐẦU TƯ THẤP – LỢI NHUẬN CAO – KINH DOANH AN TOÀN – THƯƠNG HIỆU UY TÍN

Xem chi tiết

Một sản phẩm thành công của   phở cười

Nhãn hiệu đã đăng ký bản quyền tại Cục sở hữu trí tuệ; Bộ khoa học và Công nghệ ngày 12/03/2013

Follow Us!

0966.022.023 0946.481.486